شرکت بوم اکسیر پارس

تکثیر گیاهان زینتی به روش کشت بافت از جمله ژربرا، آموزش و مشاوره در زمینه کشت و پرورش گیاهان زینتی و دارویی، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه بیوتکنولوژی و علوم باغبانی، هدایت و مشاوره پروژه ها و پایان نامه های مرتبط با بیوتکنولوژی و علوم باغبانی انجام پروژه های درخواستی

featured01
featured02
featured03