معرفی واحد
گروه تحقیق و توسعه بوم اکسیر پارس آماده همکاری در راستای انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف مهندسی ژنتیک گیاهی، تولید و تکثیر گیاهان زینتی و دارویی از طریق کشت بافت، ارائه خدمات کشاورزی و مشاوره‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی، مشارکت و مشاوره در پروژه‌های تحقیقاتی کشت بافت و بیوتکنولوژی می باشد.
زمینه های فعالیت این شرکت شامل موارد زیر می باشد:

  • تکثیر گیاهان زینتی به روش کشت بافت از جمله ژربرا
  • آموزش و مشاوره در زمینه کشت و پرورش گیاهان زینتی و دارویی
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه بیوتکنولوژی و علوم باغبانی
  • هدایت و مشاوره پروژه ها و پایان نامه های مرتبط با بیوتکنولوژی و علوم باغبانی
  • انجام پروژه های درخواستی