شرکت بوم اکسیر پارس در نظر دارد که کارگاه های آموزشی متعددی را در زمینه مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی، علوم باغبانی و … برگزار نماید. علاقمندان می توانند بعد از مطالعه دقیق عناوین ذکر شده و انتخاب کارگاه های مورد نظر خود با کانال تلگرامی با ما در تماس باشند و پس از تکمیل فرم پش ثبت نام این کارگاه ها و پرداخت مبلغ 20000 تومان وجه پیش ثبت نام برای هر کارگاه منتخب خود، اسم خود را در لیست داوطلبان شرکت در این کارگاه ها قرار دهند. برگزاری هر کارگاه به محض رسیدن تعداد شرکت کننده به حد نصاب 100٪ قطعی و عملی خواهد شد.